close
ว้า~ว้า~
ตั้งค่าเป็นหน้าแรกไม่สำเร็จ

เบราว์เซอร์ของท่านทำการตั้งค่าแบบคลิกเดียวไม่ได้

ช่วยเหลือ

16Laoเป็นเว็บไซต์พอร์ทัลที่นำทางได้ทั่วโลกและถือเป็นเว็บไซต์พอร์ทัลเพียงหนึ่งเดียวที่มีบริการเว็บไซต์นำทางได้ทั่วโลก สนับสนุนถึง 18 ภาษาและรวบรวมเว็บไซต์จากทั่วโลกไว้กว่า 240 ประเทศ(รวมทั้งพื้นที่พิเศษ) ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลกรวมถึงพื้นที่ที่หนาวที่สุดอย่างขั้วโลกใต้ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลกไว้อีกเกือบ 260 เครือข่าย

ประกาศทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมายทั่วไป  บุคคลใดที่มีการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์16Lao ก็แสดงว่ามีความยินยอมที่จะยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงทั้งหมดของประกาศฉบับนี้รวมถึงการประกาศเผยแพร่โดยทันทีจากเว็บไซต์นี้ และจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์นี้ ถ้าหากบุคคลใดไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ขอความกรุณาอย่าทำการใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้เว็บไซต์16Laoมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธผู้ใช้ในการเข้าชมและเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ

  เว็บไซต์ 16Laoขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมการประกาศฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการประกาศออกไปแล้ว ถ้าหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป เราจะถือว่าคุณรับรู้ ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกาศที่ได้มีการแก้ไขเอาไว้ สิทธิในการแก้ไขการประกาศทางกฎหมายและสิทธิในการอธิบายถือเป็นสิทธิของเว็บไซต์ 16Laoแต่เพียงผู้เดียว ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ 16Laoก่อน บุคคลใดก็ตามก็ไม่สามารถมีสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศฉบับนี้ได้


ประกาศลิขสิทธิ์


  16Laoให้ความสำคัญกับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายรวมถึงปฏิบัติตามเอกสารอ้างอิงด้านความเป็นมาตรฐาน ถ้าหากลิงค์ที่เชื่อมโยงมีการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในลิขสิทธิ์ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เจ้าของลิขสิทธิ์กรุณาแจ้งข้อมูลในการแจ้งเตือนทางสิทธิมายังอีเมล(th0016lao.com)ของ16Lao โดยเนื้อหาที่แจ้งมีดังต่อไปนี้:


  1) การยืนยันความมีตัวตนของเจ้าของลิขสิทธิ์และรายละเอียดของข้อมูลในการติดต่อ

  2) ใบยืนยันสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

  3) ลิงค์เว็บไซต์(URL)ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

  4) การยืนยันรายละเอียดแสดงให้เห็นว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์

  เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องมีการรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในลิขสิทธิ์เป็นความจริง มีความถูกต้อง มีความสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ ถ้าหากไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดตามข้อมูลที่ระบุไว้ เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบตามทางกฎหมายในกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้

  หลังจากที่ 16Laoได้รับเอกสารการแจ้งเตือนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการลบเนื้อหาหรือทำการบล็อกลิงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะอ้างอิงตามกฎหมายของท้องถิ่นและตามเอกสารด้านกฎระเบียบของรัฐบาลที่ได้ระบุไว้

  ถ้าหากไม่ได้รับการอนุญาตจาก16Lao บุคคลใดก็ตามก็ไม่สามารถกระทำการลักลอบเชื่อมโยงทรัพยากรจากเว็บไซต์นี้ได้ ถ้าหากเกิดกรณีข้อพิพาทขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในผลที่ตามมาทั้งหมด

  ทาง16Laoมีสิทธิในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์อื่นๆในเนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมถึงทรัพยากรในเว็บไซต์ทั้งหมดที่16Laoมีการประกาศออกมา รวมถึงมีการประกาศร่วมกันบริษัทที่ตกลงร่วมมือกัน และได้รับการคุ้มครองในทางกฎหมายจากประเทศจีน ถ้าหากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง16Lao ไม่ว่าหน่วยงานใดหรือบุคคลใดก็ไม่สามารถใช้วิธีการหรือเหตุผลใดๆในการใช้งาน คัดลอก แก้ไข และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลและทรัพยากรส่วนใดส่วนหนึ่งดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ถ้าเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบในทางกฎหมาย


ประกาศการคุ้มครองด้านสิทธิส่วนบุคคล  ทางเว็บไซต์ 16Lao จะทำการเก็บรวบรวมข้อความข้อมูลที่มีความจำเป็นในระหว่างการให้บริการและจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในด้านบริการที่ตรงกับลักษณะความต้องการส่วนตัวของคุณ

  เว็บไซต์นี้ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศการคุ้มครองด้านสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ได้อธิบายถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

  ในขณะที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ 16Laoอยู่นั้น เซิร์ฟเวอร์16Laoจะเก็บข้อมูลภายในเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงชนิดของเบราว์เซอร์ ประเภทของเลขที่อยู่IP ภาษาที่ใช้งาน วันและเวลาในการเข้าใช้งานข้อมูลของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆที่มีการบันทึกไว้ในเว็บไซต์ 16Laoจะทำการติดตั้งCookieไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้สะดวกในการเข้าสู่ระบบหรือสะดวกในการใช้บริการหรือใช้ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้Cookie กรณีที่คุณเลือกที่จะปฏิเสธการใช้งาน Cookie คุณก็จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันของเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  เว็บไซต์ 16Lao จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อบุคคลภายนอกถ้าหากไม่ได้รับการอนุญาต แต่ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

  1) คุณได้ทำการอนุญาตหรือเห็นด้วยในการเปิดเผยข้อมูล

  2) ดำเนินการตามความต้องการในข้อตกลงในด้านการบริการของ 16Lao

  3) เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเว็บไซต์ 16Lao สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้อื่นๆรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนและสังคม

  4) กรณีที่มีความจำเป็นจากกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต้องใช้ในอำนาจตุลาการและหน่วยงานของรัฐรวมถึงขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆซึ่งมีการเรียกร้องให้เว็บไซต์ 16Lao เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้

  เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด เว็บไซต์ 16Laoได้ใช้โปรแกรมและระบบเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยรวมถึงมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้งานและการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

  เว็บไซต์16Laoจะมีการปรับปรุงประกาศการคุ้มครองด้านสิทธิส่วนบุคคลได้ทุกเวลา สำหรับการเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตามดูจากการประกาศ


ประกาศการปฏิเสธความรับผิดชอบ  ผู้ใช้งานจำเป็นต้องอ่านประกาศฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน16Lao เมื่อคุณได้ทำการใช้งาน16Laoแล้ว เราจะถือว่าคุณได้ยอมรับในเนื้อหาทั้งหมดในประกาศฉบับนี้

  1) 16Laoไม่สามารถรับประกันต่อต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งโดยทางตรง และโดยทางอ้อม ในด้านกฎหมายรวมถึงข้อตกลงของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและการบริการของเว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาที่มาจากลิงค์ของเครือข่ายอื่นๆที่เชื่อมโยงมายังเครือข่ายนี้ ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซด์จะมีความถูกต้อง มีความรวดเร็ว มีความสมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือรวมถึงไม่สามารถรับประกันถึงผลอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

  2) ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม(รวมถึงสาเหตุจากความประมาท) ในกรณีที่คุณเกิดการสูญเสียหรือได้รับความเสียหาย ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายหรือความสูญเสียที่มีผลสืบเนื่องตามมา ตัวอย่างเช่นความเสียหายของรายได้หรือมีการขาดทุน ความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ การสูญหายของข้อมูล รวมถึงผลอื่นๆที่ตามมา ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการที่คุณได้ทำการใช้งานข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์นี้หรือจากลิงค์ที่มาจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงจากเว็บไซต์เครือข่ายอื่นๆที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบที่มาจากความประมาทด้วย

  3) 16Laoไม่สามารถรับประกันในความมั่นคงของเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าใช้งานได้ทุกเวลา ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกรบกวน หรือไม่มีความผิดพลาดใดๆ รวมถึงไม่สามารถรับประกันสำหรับผลลัพธ์ในการเข้าใช้งาน คุณต้องทำการยอมรับผลที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์อันเนื่องมาจากมีการหยุดชะงักโดยกระทันหัน การดำเนินงานหรือการส่งข้อมูลเกิดความล่าช้า คอมพิวเตอร์มีการติดไวรัส เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับการอนุญาต

  4)คุณต้องทำการรับผิดชอบต่อชื่อบัญชีล็อกอินและรหัสผ่านของคุณด้วยตนเอง รวมทั้งรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้ชื่อล็อกอินและรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณทำการยอมรับ a.หากพบว่ามีการใช้งานชื่อบัญชีล็อกอินและรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณ หรือเกิดการละเมิดใดๆในข้อกำหนดของการรักษาความลับ คุณจะรีบทำการแจ้งให้16Laoทราบในทันที b. คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในขณะที่การใช้งานอินเตอร์เน็ตของคุณสิ้นสุดลง คุณได้ทำการออกจากเว็บไซต์โดยวิธีที่ถูกต้อง ทาง16Laoจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คุณมีความเข้าใจว่าสิ่งที่16Laoร้องขอไปนั้นจำเป็นต้องกระทำการตามเวลาที่เหมาะสม 16Laoจะไม่รับผิดชอบต่อผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะเริ่มการกระทำการ

  5) กรณีที่คุณมีการละเมิดทางลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ และเป็นผลสืบเนื่องให้บุคคลที่สามมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าชดใช้จาก16Lao คุณยินยอมที่จะเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเว็บไซต์นี้