16Lao เว็บไซต์พอร์ทัลที่นำทางได้ทั่วโลก-ศูนย์รวมเว็บไซต์ทั่วโลก
close
ว้า~ว้า~
ตั้งค่าเป็นหน้าแรกไม่สำเร็จ

เบราว์เซอร์ของท่านทำการตั้งค่าแบบคลิกเดียวไม่ได้

ช่วยเหลือ

16Laoเป็นเว็บไซต์พอร์ทัลที่นำทางได้ทั่วโลกและถือเป็นเว็บไซต์พอร์ทัลเพียงหนึ่งเดียวที่มีบริการเว็บไซต์นำทางได้ทั่วโลก สนับสนุนถึง 18 ภาษาและรวบรวมเว็บไซต์จากทั่วโลกไว้กว่า 240 ประเทศ(รวมทั้งพื้นที่พิเศษ) ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลกรวมถึงพื้นที่ที่หนาวที่สุดอย่างขั้วโลกใต้ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วโลกไว้อีกเกือบ 260 เครือข่าย

หลักการร่วมมือ
  • 1. ห้ามมีเนื้อหาและเว็บไซต์ที่เป็นการละเมิดทางกฏหมาย

  • 2. ต้องไม่ใช่เว็บไซต์ที่มีไวรัส โทรจันและมัลแวร์

  • 3. ต้องไม่ใช่เว็บไซต์ที่ยังไม่มีเนื้อหาหรือยังสร้างไม่เสร็จ

  • 4. จำเป็นต้องมี IPเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

  • 5. ค่าเฉลี่ยในการเข้าชมเว็บไซต์ต่อวันจำเป็นต้องมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึงจะสามารถนำเว็บมาฝากไว้ในเว็บไซต์นำทางของเราได้

กรอกข้อมูลการโฆษณา
ไม่เกิน20อักขระ จำเป็นต้องกรอกชื่อเรียก
จำเป็นต้องกรอกเว็บไซต์
สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือ QQ ได้ จำเป็นต้องกรอกวิธีการติดต่อ
จำเป็นต้องกรอกระยะเวลาที่ดำเนินการตั้งเว็บไซต์:
จำเป็นต้องกรอกประเภทของคำแนะนำ
กรอกจำนวนล่าสุดของผู้เข้าดูต่อวัน จำเป็นต้องกรอกจำนวนล่าสุดของผู้เข้าดูต่อวัน
สามารถอธิบายรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับวิธีในการร่วมมือโฆษณาและที่อยู่ของโฆษณาได้ จำเป็นต้องกรอกข้อความฝาก
ส่ง